Original WW2 German Portrait Photo Of Alfred Ernst Rosenberg 

 300,00

Original WW2 German Portrait Photo Of Alfred Ernst Rosenberg

In stock

flag us

Item: Original WW2 German Portrait Photo Of Alfred Ernst Rosenberg he was born on 12 January  1892 and died on 16 October 1946 he was a Baltic German, Nazi theorist and ideologue. Rosenberg was first introduced to Adolf Hitler by Dietrich Eckart, and he held several important posts in the Nazi government. He was the head of the NSDAP Office of Foreign Affairs during the entire rule of Nazi Germany (1933–1945), and led Amt Rosenberg (“Rosenberg’s bureau”), an official Nazi body for cultural policy and surveillance, between 1934 and 1945. During World War II, Rosenberg was the head of the Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories (1941–1945). After the war, he was convicted of crimes against peace; planning, initiating and waging wars of aggression; war crimes; and crimes against humanity at the Nuremberg trials in 1946. He was sentenced to death by hanging and executed on 16 October 1946.

Condition: the Photo is in good condition

Portrait photo is 30 centimeters high and 24 centimeters wide

flag nl

Item: Originele Duitse portretfoto uit de Tweede Wereldoorlog van Alfred Ernst Rosenberg. Hij werd geboren op 12 januari 1892 en stierf op 16 oktober 1946. Hij was een Baltisch-Duitser, nazi-theoreticus en ideoloog. Rosenberg maakte voor het eerst kennis met Adolf Hitler door Dietrich Eckart, en hij bekleedde verschillende belangrijke posten in de nazi-regering. Hij was het hoofd van het NSDAP-bureau voor buitenlandse zaken gedurende het gehele bewind van nazi-Duitsland (1933-1945), en leidde tussen 1934 en 1945 Amt Rosenberg ("Rosenberg's bureau"), een officieel nazi-orgaan voor cultuurbeleid en toezicht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Rosenberg het hoofd van het Reichsministerie voor de bezette oostelijke gebieden (1941-1945). Na de oorlog werd hij veroordeeld wegens misdaden tegen de vrede; het plannen, initiëren en voeren van agressieoorlogen; oorlogsmisdaden; en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de processen van Neurenberg in 1946. Hij werd ter dood veroordeeld door ophanging en op 16 oktober 1946 geëxecuteerd.

Conditie: de foto is in goede staat

Portretfoto is 30 centimeter hoog en 24 centimeter breed