Original WW2 German Portrait Photo Of Adolf Hitler With Frame

SOLD

Original WW2 German Portrait Photo Of Adolf Hitler With Frame

Out of stock

flag us

Item: Original WW2 German Portrait Photo Of Adolf Hitler (Drawing) Hitler was born on 20 April 1889 and died on 30 April 1945he was an Austrian-born German politician who was the dictator of Germany from 1933 until his suicide in 1945. He rose to power as the leader of the Nazi Party, becoming the chancellor in 1933 and then taking the title of Führer und Reichskanzler in 1934. During his dictatorship, he initiated World War II in Europe by invading Poland on 1 September 1939. He was closely involved in military operations throughout the war and was central to the perpetration of the Holocaust, the genocide of about six million Jews and millions of other victims.

Condition: the Photo is in good condition

Portrait photo including frame is 42 centimeters high and 30 centimeters wide

flag nl

Item: Originele Duitse portretfoto uit de Tweede Wereldoorlog van Adolf Hitler (tekening) Hitler werd geboren op 20 april 1889 en stierf op 30 april 1945. Hij was een in Oostenrijk geboren Duitse politicus die de dictator van Duitsland was van 1933 tot aan zijn zelfmoord in 1945. Hij klom op tot macht als leider van de nazi-partij, werd kanselier in 1933 en nam vervolgens de titel van Führer und Reichskanzler aan in 1934. Tijdens zijn dictatuur initieerde hij de Tweede Wereldoorlog in Europa door op 1 september 1939 Polen binnen te vallen. Hij was nauw betrokken bij militaire operaties gedurende de hele oorlog en speelde een centrale rol in het plegen van de Holocaust, de genocide op ongeveer zes miljoen Joden en miljoenen andere slachtoffers.

Conditie: de foto is in goede staat

Portretfoto inclusief de lijst is 42 centimeter hoog en 30 centimeter breed