Sudetenland Annexation Medal With Box

 150,00

Sudetenland Annexation Medal With Box

In stock

flag us

Item:
Instituted on 18 October 1938, the medal was awarded to participants in the occupations of Sudetenland in October 1938 and Czechoslovakia in March 1939.

The medal was awarded to all German State officials and members of the German Wehrmacht and SS who entered the Sudetenland on 18 October 1938,and to Sudeten Nazis who had worked for union with Germany. Later a special bar for attachment to the ribbon was introduced for participation in the occupation of the remnants of Czechoslovakia on 15 March 1939, and to others who rendered valuable support. Last awarded on 31 December 1940

Condition: in good condition

flag nl

Item: De medaille werd ingesteld op 18 oktober 1938 en werd toegekend aan deelnemers aan de bezettingen van Sudetenland in oktober 1938 en Tsjechoslowakije in maart 1939. De medaille werd toegekend aan alle Duitse staatsfunctionarissen en leden van de Duitse Wehrmacht en SS die op 18 oktober 1938 het Sudetenland binnenkwamen, en aan Sudeten-nazi's die zich hadden ingezet voor een unie met Duitsland. Later werd een speciale stang voor bevestiging aan het lint geïntroduceerd voor deelname aan de bezetting van de overblijfselen van Tsjechoslowakije op 15 maart 1939, en voor anderen die waardevolle steun verleenden. Laatst toegekend op 31 december 1940 Conditie: in zeer goede staat De onderscheiding werd van 1939 tot 1945 in drie klassen toegekend: brons, zilver en goud, aan Reichsdeutsche-moeders die eerlijkheid en voorbeeldig moederschap tentoonspreidden en die ten minste vier of meer kinderen verwekten en opvoedden in de rol van ouder. Een soortgelijke praktijk, die tot op de dag van vandaag voortduurt, werd al sinds 1920 in Frankrijk ingevoerd door de toekenning van de Médaille de la Famille française (Medaille van de Franse familie), een eerbetoon aan de Franse moeder die meerdere kinderen op passende wijze grootbracht.

Conditie: medaille en doos zijn in goede staat