Motherscross Gold With Box ( Wilhelm Deumer )

SOLD

Motherscross Gold With Box ( Wilhelm Deumer )

Out of stock

flag us

Item: The Cross of Honour of the German Mother (German: Ehrenkreuz der Deutschen Mutter), referred to colloquially as the Mutterehrenkreuz (Mother’s Cross of Honour) or simply Mutterkreuz (Mother’s Cross), was a state decoration conferred by the government of the German Reich to honour a Reichsdeutsche German mother for exceptional merit to the German nation. Eligibility later extended to include Volksdeutsche (ethnic German) mothers from, for example, Austria and Sudetenland, that had earlier been incorporated into the German Reich.

The decoration was conferred from 1939 until 1945 in three classes: bronze, silver, and gold, to Reichsdeutsche mothers who exhibited probity, exemplary motherhood, and who conceived and raised at least four or more children in the role of a parent. A similar practice, that continues to this present day, was already established in France since 1920, by conferring the Médaille de la Famille française (Medal of the French Family), a tribute to the French mother who raised several children appropriately.

Condition: medal and Box are in excelent condition

flag nl

Item: Het Erekruis van de Duitse Moeder (Duits: Ehrenkreuz der Deutschen Mutter), in de volksmond ook wel het Mutterehrenkreuz (Moederkruis) of eenvoudigweg Mutterkreuz (Moederkruis) genoemd, was een staatsonderscheiding verleend door de regering van de Duitse Reich om een ​​Reichsdeutsche Duitse moeder te eren voor uitzonderlijke verdiensten voor de Duitse natie. Later werd de deelname uitgebreid tot Volksdeutsche (etnisch Duitse) moeders uit bijvoorbeeld Oostenrijk en Sudetenland, die eerder bij het Duitse Rijk waren ingelijfd. De onderscheiding werd van 1939 tot 1945 in drie klassen toegekend: brons, zilver en goud, aan Reichsdeutsche-moeders die eerlijkheid en voorbeeldig moederschap tentoonspreidden en die ten minste vier of meer kinderen verwekten en opvoedden in de rol van ouder. Een soortgelijke praktijk, die tot op de dag van vandaag voortduurt, werd al sinds 1920 in Frankrijk ingevoerd door de toekenning van de Médaille de la Famille française (Medaille van de Franse familie), een eerbetoon aan de Franse moeder die meerdere kinderen op passende wijze grootbracht.

Conditie: medaille en doosje zijn in uitstekende staat