Original WW2 German Portrait Photo Of Wilhelm Frick

SOLD

Original WW2 German Portrait Photo Of Wilhelm Frick

Out of stock

flag us

Item: Original WW2 German Portrait Photo Of Wilhelm Frick he was born 12 March 1877 –and died on 16 October 1946 was a prominent German politician of the Nazi Party (NSDAP), who served as Minister of the Interior in Adolf Hitler’s cabinet from 1933 to 1943 and as the last governor of the Protectorate of Bohemia and Moravia.

As the head of the Kriminalpolizei (criminal police) in Munich, Frick took part in Hitler’s failed Beer Hall Putsch of 1923, for which he was convicted of high treason. He managed to avoid imprisonment and soon afterwards became a leading figure of the Nazi Party (NSDAP) in the Reichstag. After Hitler became Chancellor of Germany in 1933, Frick joined the new government and was named Minister of the Interior. Additionally, on 21 May 1935, Frick was named Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung (General Plenipotentiary for the Administration of the Reich). He was instrumental in formulating laws that consolidated the Nazi regime (Gleichschaltung), as well as laws that defined the Nazi racial policy, most notoriously the Nuremberg Laws. On 30 August 1939, immediately prior to the outbreak of the Second World War, Frick was appointed by Hitler to the six-person Council of Ministers for Defense of the Reich which operated as a war cabinet. Following the rise of the SS, Frick gradually lost favour within the party, and in 1943 he was replaced by Heinrich Himmler as interior minister. Frick remained in the cabinet as a minister without portfolio until Hitler’s death in 1945. After World War II, Frick was tried and convicted of war crimes at the Nuremberg trials and executed by hanging.

Condition: the Photo is in good condition

Portrait photo is 40 centimeters high and 30 centimeters wide

flag nl
Item: Originele Duitse portretfoto uit de Tweede Wereldoorlog van Wilhelm Frick, hij werd geboren op 12 maart 1877 en stierf op 16 oktober 1946. Hij was een prominente Duitse politicus van de nazi-partij (NSDAP), die van 1933 tot 1933 minister van Binnenlandse Zaken was in het kabinet van Adolf Hitler. 1943 en als de laatste gouverneur van het protectoraat Bohemen en Moravië.

Als hoofd van de Kriminalpolizei (criminele politie) in München nam Frick deel aan Hitlers mislukte Beer Hall Putsch van 1923, waarvoor hij werd veroordeeld wegens hoogverraad. Hij wist een gevangenisstraf te ontlopen en werd kort daarna een leidende figuur van de nazipartij (NSDAP) in de Rijksdag. Nadat Hitler in 1933 bondskanselier van Duitsland werd, trad Frick toe tot de nieuwe regering en werd benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. Bovendien werd Frick op 21 mei 1935 benoemd tot Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung (algemeen gevolmachtigde voor het bestuur van het Reich). Hij speelde een belangrijke rol bij het formuleren van wetten die het naziregime (Gleichschaltung) consolideerden, evenals wetten die het nazi-rassenbeleid definieerden, met als meest beruchte de wetten van Neurenberg. Op 30 augustus 1939, onmiddellijk voorafgaand aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, werd Frick door Hitler benoemd tot lid van de zeskoppige Raad van Ministers voor de Verdediging van het Reich, die fungeerde als oorlogskabinet. Na de opkomst van de SS verloor Frick geleidelijk de gunst binnen de partij en in 1943 werd hij vervangen door Heinrich Himmler als minister van Binnenlandse Zaken. Frick bleef in het kabinet als minister zonder portefeuille tot Hitlers dood in 1945. Na de Tweede Wereldoorlog werd Frick berecht en veroordeeld wegens oorlogsmisdaden tijdens de processen van Neurenberg en geëxecuteerd door ophanging.

Conditie: de foto is in goede staat

Portretfoto is 40 centimeter hoog en 30 centimeter breed