Mein Kampf Wedding Edition 1941 (Kriegs Ausgaben)

SOLD

Out of stock

flag us

Item: German Mein kampf Wedding edition. Citation is at the front of the book with familie names and a signature of the mayor of the town. very special wedding edition that has been given to a newly wedded couples in the Third Reich years. This book is from Book is from 1941 the so called “Kriegs ausgabe” that’s also noted on the side of the book on the bottom

Condition: in good condition

We want to express that this book is only for sale with the purpose of educational, research and collecting purposes

flag nl

Item: Duitse Mein kampf Wedding-editie. Citaat staat voorin het boek met familienamen en een handtekening van de burgemeester van de stad. zeer speciale trouwuitgave die in de jaren van het Derde Rijk aan pasgetrouwde stellen is gegeven. Dit boek komt uit Boek komt uit 1941 de zogenaamde “Kriegs ausgabe” dat staat ook op de zijkant van het boek onderaan vermeld

Conditie: in goede staat

Wij willen benadrukken dat dit boek alleen te koop is met het oog op onderwijs-, onderzoeks- en verzameldoeleinden