Kultische Geheimbünde der Germanen 1934 Book – Otto Höflers

 75,00

In stock

flag us

Item: Rare Book writen by Otto Höflers

Otto Eduard Gotfried Ernst Höfler (10 May 1901 – 25 August 1987) was an Austrian philologist who specialized in Germanic studies. A student of Rudolf Much, Höfler was Professor and Chair of German Language and Old German Literature at the University of Vienna. Höfler was also a Nazi from 1922 and a member of the SS Ahnenerbe before the Second World War. Höfler was a close friend of Georges Dumézil and Stig Wikander, with whom he worked closely on developing studies on Indo-European society. He tutored a significant number of future prominent scholars at Vienna, and was the author of works on early Germanic culture. Julia Zernack  refers to him as the “perhaps most famous and probably most controversial representative” of the “Vienna School” of Germanic studies founded by Much.

This book was published in 1934 a very rare piece of literature history!

Coondition: book is in good condition for its time, no tears or binding issues

flag nl

Item: Zeldzaam boek geschreven door Otto Höflers

Otto Eduard Gotfried Ernst Höfler (10 mei 1901 - 25 augustus 1987) was een Oostenrijkse filoloog die gespecialiseerd was in Germaanse studies. Höfler, een leerling van Rudolf Much, was hoogleraar en voorzitter van de Duitse taal en oud-Duitse literatuur aan de Universiteit van Wenen. Höfler was vanaf 1922 ook nazi en vóór de Tweede Wereldoorlog lid van de SS Ahnenerbe. Höfler was een goede vriend van Georges Dumézil en Stig Wikander, met wie hij nauw samenwerkte bij het ontwikkelen van studies over de Indo-Europese samenleving. Hij gaf les aan een aanzienlijk aantal toekomstige vooraanstaande geleerden in Wenen, en was de auteur van werken over de vroeg-Germaanse cultuur. Julia Zernack noemt hem de ‘misschien wel meest bekende en waarschijnlijk meest controversiële vertegenwoordiger’ van de ‘Weense School’ voor Germaanse studies, opgericht door Much. Dit boek verscheen in 1934 en is een zeer zeldzaam stukje literaire geschiedenis!

Conditie: boek is in goede staat voor zijn tijd, geen scheuren of bindingsproblemen