Die Nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens – Hans F.K. Günther

 150,00

In stock

flag us

Item: The book (first published in 1934) compiles interdisciplinary knowledge about the Indo-Europeans, from archaeology, religious studies, linguistics and ethnic studies, whose movements reached east to China and Japan from around -2000. The author’s main aim is to show the spiritual and spiritual expressions in the respective cultures influenced by the Indo-Europeans and to present what distinguishes them in the subjugated peoples in religion, culture, art and the ideal of beauty. The agricultural basic element of all Indo-Europeans is highlighted and the opinion of unstable itinerant pastoralist tribes is convincingly contradicted. The Indians and Persians are treated particularly, but the other tribes are not overlooked either. In an opening chapter, Jürgen Spanuth deals with the fate of the Philistines and other northern sea peoples in the eastern Mediterranean from 1200 BC.

Rare book to come by from 1934

Condition: book is in good condition as seen on the photos

flag nl

Item: Het boek (voor het eerst gepubliceerd in 1934) bundelt interdisciplinaire kennis over de Indo-Europeanen, uit archeologie, religiestudies, taalkunde en etnische studies, waarvan de bewegingen vanaf ongeveer 2000 het oosten bereikten tot aan China en Japan. Het belangrijkste doel van de auteur is om de spirituele en spirituele uitingen te laten zien in de respectieve culturen die zijn beïnvloed door de Indo-Europeanen en om te presenteren wat hen onderscheidt in de onderworpen volkeren in religie, cultuur, kunst en het schoonheidsideaal. Het agrarische basiselement van alle Indo-Europeanen wordt benadrukt en de mening van onstabiele rondtrekkende herdersstammen wordt overtuigend tegengesproken. In het bijzonder worden de Indianen en Perzen behandeld, maar ook de andere stammen worden niet over het hoofd gezien. In een openingshoofdstuk behandelt Jürgen Spanuth het lot van de Filistijnen en andere noordelijke zeevolken in het oostelijke Middellandse Zeegebied vanaf 1200 voor Christus.

Zeldzaam verkrijgbaar boek uit 1934

Conditie: boek verkeert in goede staat zoals te zien op de foto's

Icoon voor Geverifieerd door de community