Order of the Sacred Treasure 3rd Class

 500,00

In stock

flag us

Item: The Order of the Sacred Treasure (瑞宝章Zuihō-shō) is a Japanese order, established on 4 January 1888 by Emperor Meiji as the Order of Meiji. Originally awarded in eight classes (from 8th to 1st, in ascending order of importance), since 2003 it has been awarded in six classes, the lowest two medals being abolished that year. Originally a male-only decoration, the order has been made available to women since 1919.

The Order of the Sacred Treasure, which had 8 ranks until 2003, was awarded as a slightly lower rank than the Order of the Rising Sun for men and the Order of the Precious Crown for women. For example, the 1st class of the Order of the Sacred Treasure has been treated as between the 1st class and the 2nd class of the Order of the Rising Sun and the Order of the Precious Crown, and the 2nd class of the Order of the Sacred Treasure has been treated as between the 2nd class and the 3rd class of the Order of the Rising Sun and the Order of the Precious Crown.

Condition: in good condition comes with box and button

flag nl

Item: De Orde van de Heilige Schat (瑞宝章, Zuihō-shō) is een Japanse orde, opgericht op 4 januari 1888 door keizer Meiji als de Orde van Meiji. Oorspronkelijk uitgereikt in acht klassen (van 8 naar 1, in oplopende volgorde van belangrijkheid), wordt het sinds 2003 uitgereikt in zes klassen, waarbij de laagste twee medailles dat jaar worden afgeschaft. Oorspronkelijk was het een onderscheiding die alleen voor mannen bestemd was, maar sinds 1919 is de bestelling ook beschikbaar voor vrouwen. De Orde van de Heilige Schat, die tot 2003 acht rangen had, werd toegekend als een iets lagere rang dan de Orde van de Rijzende Zon voor mannen en de Orde van de Kostbare Kroon voor vrouwen. De 1e klasse van de Orde van de Heilige Schat wordt bijvoorbeeld behandeld als tussen de 1e klasse en de 2e klasse van de Orde van de Rijzende Zon en de Orde van de Kostbare Kroon, en de 2e klasse van de Orde van de Heilige Treasure wordt behandeld als tussen de 2e klasse en de 3e klasse van de Orde van de Rijzende Zon en de Orde van de Kostbare Kroon.

Conditie: in goede staat, compleet met doos en knop