Kriegs Verdienst Kreuz 2nd Class With Swords

SOLD

Out of stock

flag us

Item Kriegs Verdienst Kreuz 2nd Class With Swords

On October 18, 1939, Hitler instituted the War Merit Cross 2nd Class with Swords (Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern), also known as the KVK 2. This award could be awarded to both military personnel and civilians for courageous acts that were not directly related to military actions. This included, for example, tasks such as maintenance of vehicles and equipment at the front, meritorious achievements in civil guard and surveillance activities.

Condition: in good condition

flag nl

Item: Kriegs Verdienst Kreuz 2e klas met zwaarden Op 18 oktober 1939 stelde Hitler het Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern in, ook wel bekend als de KVK 2. Deze onderscheiding kon worden toegekend aan zowel militairen als burgers voor moedige daden die niet rechtstreeks waren gepleegd. verband houden met militaire acties. Dit omvatte bijvoorbeeld taken als het onderhoud van voertuigen en uitrusting aan het front, verdienstelijke prestaties op het gebied van de burgerwacht en surveillanceactiviteiten.

Conditie: in goede staat