Kriegs Verdienst Kreuz 1st Class With Swords – Deschler & Sohne (1)

 175,00

In stock

flag us

Item: The Cross for War Merit (German Kriegsverdienstkreuz), was a German order of knighthood or order of merit and was instituted by the German Chancellor and Führer Adolf Hitler on October 18, 1939, just over a month after the start of the Second World War. Crosses and medal The order was necessary to be able to appropriately reward merits that could not be honored with the Order of the Iron Cross. The crosses were awarded with and without swords. The swords were added for special services “face to face with the enemy” while the regular crosses were intended for merit for the war effort without coming into contact with the enemy. The War Merit Cross took the place of the Iron Cross on the white ribbon that had been awarded to non-combatants such as doctors in previous wars. In the first months of the war, crosses without swords were not awarded because they clearly wanted to make a difference between front service or service just behind the front, to be rewarded with swords on the cross, and service on the home front.

Condition: in outstanding condition!

flag nl

Item: Het Kruis voor Oorlogsverdienste (Duits Kriegsverdienstkreuz), was een Duitse ridderorde of orde van verdienste en werd ingesteld door de Duitse bondskanselier en Führer Adolf Hitler op 18 oktober 1939, iets meer dan een maand na het begin van de Tweede Wereldoorlog Oorlog. Kruisen en medaille De orde was nodig om verdiensten die niet konden worden geëerd met de Orde van het IJzeren Kruis op passende wijze te kunnen belonen. De kruisen werden toegekend met en zonder zwaarden. De zwaarden werden toegevoegd voor speciale diensten "van aangezicht tot aangezicht met de vijand", terwijl de reguliere kruisen bedoeld waren voor verdiensten voor de oorlogsinspanning zonder in contact te komen met de vijand. Het War Merit Cross nam de plaats in van het IJzeren Kruis op het witte lint dat in eerdere oorlogen aan niet-strijders zoals artsen was toegekend. In de eerste oorlogsmaanden werden geen kruisen zonder zwaard uitgereikt omdat men duidelijk het verschil wilde maken tussen frontdienst of dienst net achter het front, beloond worden met zwaarden aan het kruis, en dienst aan het thuisfront.

Conditie: in uitstekende conditie!