Japan Russo Japanese War Medal 1904

 75,00

In stock

flag us

Item: The Russo-Japanese War Medal was established on March 31, 1906 by Imperial Edict No. 51 in recognition of those who served in the Russo-Japanese War during the 37th and 38th years of the Meiji period (1904–1905). The Russo-Japanese War was fought between the Russian Empire and the Empire of Japan over rival imperial ambitions in Manchuria and Korea. The major theatres of operations were the Liaodong Peninsula and Mukden in Southern Manchuria and the seas around Korea, Japan and the Yellow Sea.

Condition: in great condition

flag nl

Item: De Russisch-Japanse Oorlogsmedaille werd op 31 maart 1906 ingesteld bij keizerlijk edict nr. 51 als erkenning voor degenen die dienden in de Russisch-Japanse oorlog tijdens de 37e en 38e jaar van de Meiji-periode (1904-1905). De Russisch-Japanse oorlog werd uitgevochten tussen het Russische rijk en het Japanse rijk over rivaliserende imperiale ambities in Mantsjoerije en Korea. De belangrijkste operatiegebieden waren het Liaodong-schiereiland en Mukden in Zuid-Mantsjoerije en de zeeën rond Korea, Japan en de Gele Zee.

Conditie: in goede staat