NSDAP Party Pin M1/137 Richard Simm & Sohn, Gablonz

 150,00

In stock

flag us

The NSDAP Membership Badge (Parteiabzeichen) was worn by all members of the Nazi Party, on the lapel of civilian clothes, or in some cases on uniforms. The origins of the badge date back to the early days of the NSDAP, and there is much variation among the earliest examples, though this was soon standardized into the form of an enamel pin featuring a black swastika on a white roundel, surrounded by the inscription “National-Sozialistische D.A.P.,” the official name of the National Socialist German Workers’ Party, within a red enamel border. Beginning in 1934, manufacture of the NSDAP membership pins was controlled by the Reichszeugmeisterei, and the reverses of the badges were marked with the RZM logo and maker codes. At some point after the outbreak of WWII, the manufacture of the fine enamel membership pins ceased, and pins were made of silver finished zinc, with painted rather than enameled decoration. Most NSDAP enamel pins had a soldered pin on the reverse, though they were also available with a flat round fitting that allowed the badge to be worn in a buttonhole. Because so many Germans were members of the NSDAP, millions of these pins were made, though some rare variants and early types are hard to find. Even the most common examples are popular among collectors, because of the historical value as well as the iconic, striking design. This party badge is marked at the back with RZM M1/137 Richard Simm & Sohn, Gablonz

Condition: in good condition. only at the A on the enamel there is a little damage as can be seen on the photo

flag nl

De NSDAP-lidmaatschapsbadge (Parteiabzeichen) werd door alle leden van de nazi-partij gedragen, op de revers van burgerkleding, of in sommige gevallen op uniformen. De oorsprong van het insigne gaat terug tot de begindagen van de NSDAP, en er is veel variatie tussen de vroegste voorbeelden, hoewel dit al snel werd gestandaardiseerd in de vorm van een geëmailleerde pin met een zwarte swastika op een wit rondel, omgeven door de inscriptie “Nationaal-Sozialistische D.A.P.”, de officiële naam van de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij, binnen een rood geëmailleerde rand. Vanaf 1934 werd de vervaardiging van de NSDAP-lidmaatschapsspelden gecontroleerd door de Reichszeugmeisterei, en de achterkant van de insignes werd gemarkeerd met het RZM-logo en de makercodes. Op een bepaald moment na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stopte de productie van de fijne geëmailleerde lidmaatschapsspelden en werden de spelden gemaakt van met zilver afgewerkt zink, met geschilderde in plaats van geëmailleerde decoraties. De meeste NSDAP-emaillespelden hadden een gesoldeerde pin aan de achterkant, maar ze waren ook verkrijgbaar met een platte ronde fitting waardoor de badge in een knoopsgat kon worden gedragen. Omdat zoveel Duitsers lid waren van de NSDAP, zijn er miljoenen van deze speldjes gemaakt, hoewel sommige zeldzame varianten en vroege typen moeilijk te vinden zijn. Zelfs de meest voorkomende exemplaren zijn populair onder verzamelaars, vanwege de historische waarde en het iconische, opvallende ontwerp. Deze badge is aan de achterkant gemarkeerd met RZM M1/137 Richard Simm & Sohn, Gablonz

Conditie: in goede staat alleen bij de A is een beschadiging te zien zoals op te foto